Οι γυναίκες στην Ελλάδα και τον κόσμο, έχουν πετύχει πολλά. Είναι όμως αρκετά;


Παρόλη την πρόοδο, είναι ακόμα πολλά αυτά που πρέπει να γίνουν. Χρειάζονται περισσότερες και ίσες ευκαιρίες. Περισσότερη επιμόρφωση. Λιγότερα στερεότυπα και περισσότερη φροντίδα και υποστήριξη. Από τη φύση τους δυνατές, χρειάζονται απλά να το νιώσουν. Να το ακούσουν. Να το πιστέψουν και να το αποφασίσουν.


Γι’ αυτό η Elite παίρνει την πρωτοβουλία και ενισχύει το Κέντρο για τα Έμφυλα Δικαιώματα και την Ισότητα, ΔΙΟΤΙΜΑ για την πραγματοποίηση των δράσεών του, προσπαθώντας να νιώσουν όλες οι γυναίκες «Πλασμένες Δυνατές».Υποστηρίζουμε ενεργά τις εργαζόμενες, τους δίνουμε την ευκαιρία
να παρακολουθήσουν το σεμινάριο: Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον. H περίοδος δήλωσης συμμετοχής για το σεμινάριο “Χαρακτηριστικά της γυναικείας απασχόλησης: διακρίσεις και δικαιώματα” έχει ολοκληρωθεί.